Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogndal kommune
Kommunenr 1420
Alle grunnskoler med adresse i Sogndal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 493 105 812 111 230 116 616 124 201
Lønnsutgifter per elev 86 041 86 037 87 445 91 533 98 302
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 81,6 80,5 80,7 82,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 174 1 162 1 850 1 556 1 968
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 597 1 687 1 361 1 541 1 547
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no