Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 118 933 123 136 127 862 131 798 137 839
Lønnsutgifter per elev 96 616 100 237 103 670 106 964 111 884
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 83,2 84,6 84,8 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 903 974 1 014 1 010 971
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 821 1 781 1 834 1 902 1 723
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no