Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 123 136 127 862 131 798 137 839 144 644
Lønnsutgifter per elev 100 237 103 670 106 964 111 884 117 348
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 84,6 84,8 84,2 84,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 974 1 014 1 010 971 1 001
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 781 1 834 1 902 1 723 1 671
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no