Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 114 790 118 933 123 136 127 862 131 798
Lønnsutgifter per elev 93 015 96 616 100 237 103 670 106 964
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 83,0 83,2 84,6 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 921 903 974 1 014 1 010
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 774 1 821 1 781 1 834 1 902
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no