Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Tømteveien 23
1412 SOFIEMYR
Org.nr 876637022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Oppegård kommune 82 125 82 865 84 035 91 826 95 840
Akershus fylke 92 048 95 089 98 765 102 336 107 614
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Oppegård kommune 67 833 67 977 68 545 74 291 78 801
Akershus fylke 72 978 75 071 77 849 80 345 83 851
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Oppegård kommune 83,9 83,8 84,2 84,4 86,3
Akershus fylke 80,0 80,2 80,8 81,2 80,7
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Oppegård kommune 387 628 642 1 116 565
Akershus fylke 919 1 039 1 070 1 063 962
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sofiemyr skole - Avd Sofiemyråsen ressurssenter
Oppegård kommune 1 042 1 292 1 431 1 370 1 069
Akershus fylke 1 238 1 295 1 384 1 428 1 157
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no