Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Søyland skole
Søylandsveien 95
4404 FLEKKEFJORD
Org.nr 979584377
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Søyland skole
Flekkefjord kommune 110 034 109 452 118 489 116 099 117 487
Agder fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Søyland skole
Flekkefjord kommune 91 208 92 916 96 657 97 390 99 803
Agder fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Søyland skole
Flekkefjord kommune 83,7 83,2 83,7 84,9 82,5
Agder fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Søyland skole
Flekkefjord kommune 641 747 1 483 670 350
Agder fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Søyland skole
Flekkefjord kommune 2 232 2 222 2 196 2 112 1 966
Agder fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no