Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sørvik skole
Oppdalveien 8
9419 SØRVIK
Org.nr 974626810
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sørvik skole
Harstad - Hárstták kommune 105 865 107 505 112 917 114 944 117 025
Troms Romsa fylke 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sørvik skole
Harstad - Hárstták kommune 83 924 86 662 88 410 91 076 93 774
Troms Romsa fylke 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sørvik skole
Harstad - Hárstták kommune 81,8 82,7 80,5 82,1 82,8
Troms Romsa fylke 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sørvik skole
Harstad - Hárstták kommune 1 045 550 1 935 1 369 1 655
Troms Romsa fylke 827 953 1 158 1 022 1 077
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sørvik skole
Harstad - Hárstták kommune 1 270 1 087 1 490 2 147 1 322
Troms Romsa fylke 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no