Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sørskogbygda skole
Sørskogbygdvegen 645
2412 SØRSKOGBYGDA
Org.nr 975294919
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sørskogbygda skole
Elverum kommune 103 987 103 524 108 301 115 066 118 098
Hedmark fylke 110 002 112 454 117 547 123 149 128 360
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sørskogbygda skole
Elverum kommune 86 478 86 451 87 341 92 682 95 974
Hedmark fylke 89 900 91 633 95 042 98 849 102 523
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sørskogbygda skole
Elverum kommune 90,5 91,7 90,5 91,2 89,5
Hedmark fylke 84,3 84,9 85,2 84,8 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sørskogbygda skole
Elverum kommune 763 863 866 991 614
Hedmark fylke 780 821 1 047 1 143 1 323
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sørskogbygda skole
Elverum kommune 1 156 1 120 1 320 1 409 1 115
Hedmark fylke 1 534 1 648 1 842 1 736 1 599
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no