Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa kommune
Kommunenr 5419
Alle grunnskoler med adresse i Sørreisa kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 104 096 112 001 115 394 121 082 131 100
Lønnsutgifter per elev 79 514 89 819 94 862 97 787 107 899
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,8 80,0 82,1 81,4 84,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 241 953 1 807 2 013 1 442
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 763 1 749 1 762 1 909 1 972
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no