Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa kommune
Kommunenr 5419
Alle grunnskoler med adresse i Sørreisa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 112 001 115 394 121 082 131 100 139 231
Lønnsutgifter per elev 89 819 94 862 97 787 107 899 115 886
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 82,1 81,4 84,0 82,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 953 1 807 2 013 1 442 743
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 749 1 762 1 909 1 972 2 097
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no