Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sørreisa kommune
Kommunenr 1925
Alle grunnskoler med adresse i Sørreisa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 99 469 104 096 112 001 115 394 121 082
Lønnsutgifter per elev 76 395 79 514 89 819 94 862 97 787
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9 75,8 80,0 82,1 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 971 2 241 953 1 807 2 013
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 749 1 763 1 749 1 762 1 909
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no