Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sørfold kommune
Kommunenr 1845
Alle grunnskoler med adresse i Sørfold kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 174 563 181 515 188 947 199 945 213 488
Lønnsutgifter per elev 141 935 144 403 156 008 165 239 179 866
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,9 79,2 84,1 86,0 89,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 682 2 794 1 558 2 666 815
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 797 2 012 1 869 2 170 1 659
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no