Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 142 857 151 533 162 402 164 617 178 580
Lønnsutgifter per elev 111 391 117 212 127 750 129 651 136 244
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,5 79,7 82,3 83,1 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 624 689 898 622 583
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 711 1 819 1 920 1 387 1 487
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no