Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 5444
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 136 117 142 857 151 533 162 402 164 617
Lønnsutgifter per elev 107 162 111 391 117 212 127 750 129 651
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 78,5 79,7 82,3 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 632 1 624 689 898 622
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 725 1 711 1 819 1 920 1 387
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no