Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Varanger kommune
Kommunenr 2030
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Varanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 134 610 136 117 142 857 151 533 162 402
Lønnsutgifter per elev 104 437 107 162 111 391 117 212 127 750
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,8 80,0 78,5 79,7 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 767 632 1 624 689 898
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 604 1 725 1 711 1 819 1 920
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no