Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 102 630 106 118 108 597 113 003 115 405
Lønnsutgifter per elev 80 145 83 850 85 761 88 506 90 600
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 82,5 82,6 83,0 83,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 754 729 702 875 916
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 363 1 312 1 206 1 299 1 393
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no