Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 982 129 390 123 979 131 289 137 676
Lønnsutgifter per elev 94 170 94 769 98 673 104 763 112 894
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 85,5 85,7 84,0 86,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 274 754 425 226 142
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 130 2 886 3 066 2 102 1 549
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no