Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sør-Odal kommune 116 982 129 390 123 979 131 289 137 676
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sør-Odal kommune 94 170 94 769 98 673 104 763 112 894
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sør-Odal kommune 84,3 85,5 85,7 84,0 86,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sør-Odal kommune 274 754 425 226 142
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sør-Odal kommune 2 130 2 886 3 066 2 102 1 549
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no