Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alvdal kommune 120 307 119 595 123 657 128 378 128 530
Dovre kommune 133 855 138 605 153 411 163 768 170 662
Eidskog kommune 117 429 120 608 136 162 144 950 149 237
Elverum kommune 103 987 103 524 108 301 115 066 118 098
Engerdal kommune 183 581 193 458 198 344 205 666 223 930
Etnedal kommune 133 622 138 193 139 964 143 036 150 720
Folldal kommune 112 987 125 076 129 179 146 572 151 298
Gausdal kommune 123 873 130 166 137 554 140 248 152 895
Gjøvik kommune 109 052 110 689 114 729 116 885 122 367
Gran kommune 112 480 116 407 122 373 124 083 127 923
Grue kommune 117 066 121 051 127 053 131 520 136 471
Hamar kommune 107 309 110 081 112 919 119 637 122 881
Kongsvinger kommune 101 733 101 272 111 898 117 953 120 290
Lesja kommune 134 922 132 495 142 191 146 585 151 753
Lillehammer kommune 105 876 103 450 106 582 109 405 114 020
Lom kommune 137 701 143 702 133 398 138 444 142 781
Løten kommune 104 692 107 752 110 851 118 620 121 671
Nord-Aurdal kommune 98 272 98 373 103 504 113 453 125 007
Nord-Fron kommune 120 756 124 967 130 270 135 773 141 489
Nord-Odal kommune 106 597 106 466 115 475 125 759 141 068
Nordre Land kommune 119 048 120 322 121 333 121 435 126 467
Os kommune 123 051 132 558 144 363 144 956 160 777
Rendalen kommune 152 822 143 388 137 764 140 991 145 328
Ringebu kommune 121 895 126 940 132 939 134 861 141 687
Ringsaker kommune 104 634 107 304 112 595 117 705 125 714
Sel kommune 120 069 122 178 122 080 126 938 135 874
Skjåk kommune 136 194 139 137 157 085 159 373 173 495
Stange kommune 108 367 111 501 116 483 115 332 119 460
Stor-Elvdal kommune 128 707 134 922 143 708 143 494 155 987
Søndre Land kommune 124 374 127 850 135 053 146 163 153 172
Sør-Aurdal kommune 127 000 126 817 140 471 149 090 158 534
Sør-Fron kommune 143 921 144 939 139 221 142 512 142 262
Sør-Odal kommune 116 982 129 390 123 979 131 289 137 676
Tolga kommune 131 394 129 656 128 233 134 664 145 214
Trysil kommune 117 965 128 489 136 427 141 271 146 558
Tynset kommune 117 613 117 849 121 191 122 959 125 423
Vang kommune 176 250 174 322 153 961 168 951 172 912
Vestre Slidre kommune 131 416 133 542 148 641 139 293 133 952
Vestre Toten kommune 104 375 110 329 115 694 122 181 129 422
Vågå kommune 121 700 125 995 132 935 139 044 137 369
Våler kommune 130 131 134 019 150 730 156 781 153 946
Østre Toten kommune 119 595 122 137 127 573 133 682 139 610
Øyer kommune 129 438 146 623 144 104 149 766 154 197
Øystre Slidre kommune 129 719 139 557 138 644 146 046 151 443
Åmot kommune 104 820 103 896 110 828 121 799 130 265
Åsnes kommune 116 068 117 100 116 761 127 278 137 665
Lønnsutgifter per elev
Alvdal kommune 99 611 99 521 102 060 105 534 105 443
Dovre kommune 113 020 115 711 124 713 138 063 141 772
Eidskog kommune 89 235 93 988 104 276 112 658 116 919
Elverum kommune 86 478 86 451 87 341 92 682 95 974
Engerdal kommune 139 238 151 309 151 567 158 888 171 425
Etnedal kommune 100 020 107 027 107 467 111 065 117 725
Folldal kommune 85 507 94 987 97 942 112 267 115 763
Gausdal kommune 100 150 105 857 107 213 112 906 119 292
Gjøvik kommune 82 511 85 217 89 327 91 367 95 600
Gran kommune 91 892 95 097 99 008 99 717 103 602
Grue kommune 92 470 94 786 99 914 105 446 107 818
Hamar kommune 90 212 92 749 93 759 98 180 98 881
Kongsvinger kommune 84 467 83 447 90 475 93 764 93 222
Lesja kommune 108 930 105 797 113 885 119 164 124 485
Lillehammer kommune 76 764 76 268 77 795 86 055 90 441
Lom kommune 113 330 111 575 107 406 111 607 114 958
Løten kommune 86 975 87 878 91 305 97 989 103 824
Nord-Aurdal kommune 73 540 74 549 82 106 86 429 93 595
Nord-Fron kommune 100 383 104 349 109 405 111 685 114 651
Nord-Odal kommune 84 423 84 342 92 634 102 286 115 167
Nordre Land kommune 92 947 94 598 97 786 96 839 103 169
Os kommune 95 600 101 808 109 933 109 881 119 387
Rendalen kommune 119 120 115 043 106 762 104 658 111 450
Ringebu kommune 99 387 101 368 106 473 108 504 112 600
Ringsaker kommune 87 780 89 854 93 638 96 275 100 831
Sel kommune 97 137 98 013 98 529 103 312 111 250
Skjåk kommune 107 405 112 503 127 753 128 211 135 912
Stange kommune 85 690 89 001 91 399 88 975 92 361
Stor-Elvdal kommune 99 772 102 461 106 608 107 989 117 946
Søndre Land kommune 100 793 102 002 109 850 118 693 123 504
Sør-Aurdal kommune 106 292 106 044 119 655 126 796 134 338
Sør-Fron kommune 124 495 118 512 116 275 117 975 119 929
Sør-Odal kommune 94 170 94 769 98 673 104 763 112 894
Tolga kommune 103 738 102 337 99 039 106 029 113 910
Trysil kommune 97 878 108 400 116 203 117 181 122 273
Tynset kommune 94 246 93 390 96 058 97 474 98 781
Vang kommune 136 321 129 631 118 905 114 271 119 267
Vestre Slidre kommune 110 389 112 442 115 429 104 137 98 677
Vestre Toten kommune 89 969 94 770 98 251 101 338 107 315
Vågå kommune 93 726 97 670 100 673 107 861 108 704
Våler kommune 103 436 107 038 119 134 125 454 123 235
Østre Toten kommune 100 589 103 053 106 785 112 461 116 954
Øyer kommune 100 657 104 866 105 761 109 755 115 049
Øystre Slidre kommune 97 712 103 620 105 460 105 843 114 412
Åmot kommune 85 245 84 763 88 179 95 758 102 653
Åsnes kommune 93 626 93 088 94 118 101 849 110 164
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alvdal kommune 81,3 83,2 83,8 81,8 81,9
Dovre kommune 84,0 84,8 84,1 86,0 83,1
Eidskog kommune 77,0 80,1 80,3 83,7 84,8
Elverum kommune 90,5 91,7 90,5 91,2 89,5
Engerdal kommune 113,6 114,3 118,4 118,1 119,6
Etnedal kommune 78,9 80,6 78,6 76,9 73,5
Folldal kommune 77,8 79,7 79,4 81,4 81,6
Gausdal kommune 80,0 82,3 82,9 87,0 84,7
Gjøvik kommune 78,4 81,5 84,1 83,7 82,5
Gran kommune 88,6 89,5 88,5 89,6 89,3
Grue kommune 86,6 88,0 88,9 89,5 86,4
Hamar kommune 88,4 89,0 88,6 89,4 83,7
Kongsvinger kommune 84,3 84,1 84,7 82,9 80,6
Lesja kommune 81,5 80,6 82,8 87,1 86,2
Lillehammer kommune 72,8 74,2 74,0 80,3 81,0
Lom kommune 85,3 79,5 83,4 82,2 85,9
Løten kommune 78,1 79,9 80,0 83,2 84,4
Nord-Aurdal kommune 70,3 72,4 75,6 70,8 71,5
Nord-Fron kommune 83,0 82,8 85,7 83,7 83,3
Nord-Odal kommune 78,7 80,4 79,9 81,3 82,7
Nordre Land kommune 81,4 82,6 84,8 83,3 86,2
Os kommune 76,4 76,1 76,8 75,5 73,6
Rendalen kommune 78,3 83,4 80,3 79,5 77,1
Ringebu kommune 81,4 79,6 84,9 82,0 82,7
Ringsaker kommune 85,2 85,0 85,7 84,6 84,0
Sel kommune 81,1 81,9 83,7 84,4 85,7
Skjåk kommune 76,5 78,1 79,9 78,5 79,9
Stange kommune 75,4 76,8 77,0 74,6 74,6
Stor-Elvdal kommune 80,2 72,5 76,3 72,3 74,2
Søndre Land kommune 82,2 86,6 90,0 87,7 83,3
Sør-Aurdal kommune 86,9 85,2 88,3 92,4 91,1
Sør-Fron kommune 95,4 83,9 87,4 85,9 88,0
Sør-Odal kommune 84,3 85,5 85,7 84,0 86,2
Tolga kommune 79,1 80,6 77,7 79,6 78,9
Trysil kommune 89,3 87,8 89,5 85,1 87,4
Tynset kommune 83,0 82,2 83,4 82,6 81,1
Vang kommune 80,1 78,4 81,7 69,5 69,4
Vestre Slidre kommune 89,2 93,4 94,1 87,4 74,9
Vestre Toten kommune 85,7 86,1 84,9 83,1 83,2
Vågå kommune 76,5 76,8 75,2 77,0 79,2
Våler kommune 77,7 81,1 82,8 81,9 80,8
Østre Toten kommune 84,4 84,0 84,6 85,6 86,7
Øyer kommune 79,8 73,5 79,1 78,9 85,1
Øystre Slidre kommune 71,1 71,1 74,0 70,0 72,9
Åmot kommune 87,5 88,1 88,2 88,9 87,1
Åsnes kommune 89,7 89,0 92,6 91,9 92,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alvdal kommune 1 114 2 066 1 973 2 005 1 566
Dovre kommune 1 004 408 925 1 073 1 625
Eidskog kommune 2 353 629 2 532 1 290 1 210
Elverum kommune 763 863 866 991 614
Engerdal kommune 1 407 1 007 2 313 1 412 3 578
Etnedal kommune 3 549 2 185 2 983 1 262 733
Folldal kommune 515 551 582 318 1 521
Gausdal kommune 727 927 2 175 1 288 2 063
Gjøvik kommune 698 414 693 693 695
Gran kommune 947 1 231 719 1 479 1 169
Grue kommune 289 263 494 555 507
Hamar kommune 454 521 468 1 275 1 980
Kongsvinger kommune 769 841 1 026 505 528
Lesja kommune 250 284 649 1 229 489
Lillehammer kommune 564 704 377 817 653
Lom kommune 2 084 652 567 550 653
Løten kommune 382 1 279 869 1 220 1 680
Nord-Aurdal kommune 1 078 481 1 154 1 591 2 600
Nord-Fron kommune 1 425 1 197 965 2 047 939
Nord-Odal kommune 828 509 645 1 198 684
Nordre Land kommune 774 1 327 3 061 1 640 1 117
Os kommune 260 247 145 1 186 1 701
Rendalen kommune 2 890 1 581 2 486 3 015 2 423
Ringebu kommune 1 836 1 537 2 471 1 644 1 635
Ringsaker kommune 757 935 1 247 1 396 1 620
Sel kommune 565 611 1 311 628 394
Skjåk kommune 753 631 918 627 954
Stange kommune 1 189 725 1 732 1 257 2 039
Stor-Elvdal kommune 1 298 2 272 1 958 1 671 1 352
Søndre Land kommune 991 1 618 1 739 787 566
Sør-Aurdal kommune 1 779 708 1 279 1 227 1 204
Sør-Fron kommune 839 2 646 1 894 2 272 2 049
Sør-Odal kommune 274 754 425 226 142
Tolga kommune 656 527 1 597 1 375 1 319
Trysil kommune 398 98 645 1 693 361
Tynset kommune 1 509 2 089 2 208 2 073 2 351
Vang kommune 288 2 233 1 146 413 972
Vestre Slidre kommune 870 658 1 185 1 464 1 331
Vestre Toten kommune 313 446 612 817 746
Vågå kommune 203 675 897 490 332
Våler kommune 479 216 632 346 221
Østre Toten kommune 625 452 1 929 707 1 243
Øyer kommune 369 220 1 397 1 270 595
Øystre Slidre kommune 1 460 1 200 967 1 050 1 793
Åmot kommune 613 1 457 658 880 337
Åsnes kommune 359 249 142 311 982
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alvdal kommune 1 937 2 121 2 270 2 474 1 524
Dovre kommune 2 828 2 724 3 372 3 749 3 650
Eidskog kommune 1 787 1 638 2 165 1 976 1 478
Elverum kommune 1 156 1 120 1 320 1 409 1 115
Engerdal kommune 1 901 2 583 2 582 2 219 4 087
Etnedal kommune 2 887 1 921 2 608 2 980 2 243
Folldal kommune 2 106 2 143 2 451 2 880 2 547
Gausdal kommune 2 010 1 871 1 823 1 749 1 602
Gjøvik kommune 1 547 1 313 1 467 1 494 1 599
Gran kommune 1 463 1 414 1 325 1 365 1 050
Grue kommune 1 762 1 965 3 078 1 773 1 756
Hamar kommune 1 241 1 255 1 395 1 229 1 244
Kongsvinger kommune 1 724 2 052 2 534 3 319 4 089
Lesja kommune 2 849 2 641 2 603 2 387 2 200
Lillehammer kommune 1 382 1 183 980 1 171 956
Lom kommune 2 873 2 350 2 178 2 303 2 044
Løten kommune 1 187 1 917 2 674 2 451 2 204
Nord-Aurdal kommune 1 665 1 434 1 391 1 089 1 316
Nord-Fron kommune 2 193 1 979 2 246 1 719 1 437
Nord-Odal kommune 1 463 1 405 1 278 1 373 1 480
Nordre Land kommune 1 655 2 000 1 842 1 657 1 194
Os kommune 2 115 2 024 2 786 2 806 2 573
Rendalen kommune 2 320 3 370 2 990 2 619 1 713
Ringebu kommune 1 962 1 964 2 053 1 990 1 756
Ringsaker kommune 1 225 1 256 1 365 1 289 979
Sel kommune 1 461 1 353 1 483 1 507 1 200
Skjåk kommune 1 858 1 869 2 004 1 806 1 485
Stange kommune 1 841 1 953 1 972 1 684 1 335
Stor-Elvdal kommune 2 028 1 797 2 346 1 662 2 125
Søndre Land kommune 1 814 1 776 2 109 1 739 1 447
Sør-Aurdal kommune 1 865 1 956 1 577 1 766 1 790
Sør-Fron kommune 2 239 2 306 2 811 3 373 1 640
Sør-Odal kommune 2 130 2 886 3 066 2 102 1 549
Tolga kommune 1 887 1 733 3 039 1 514 1 638
Trysil kommune 1 547 1 859 1 768 1 507 1 393
Tynset kommune 1 844 2 005 1 743 1 790 1 632
Vang kommune 3 508 3 657 3 664 2 962 1 862
Vestre Slidre kommune 1 561 1 487 1 705 2 742 891
Vestre Toten kommune 1 273 1 382 1 325 1 495 1 448
Vågå kommune 2 017 2 534 3 184 2 515 2 024
Våler kommune 2 247 2 394 2 086 1 994 1 259
Østre Toten kommune 1 276 1 267 1 289 1 932 1 221
Øyer kommune 1 097 1 036 890 994 683
Øystre Slidre kommune 1 689 1 896 1 618 1 460 1 457
Åmot kommune 2 169 1 417 1 665 1 485 1 132
Åsnes kommune 1 555 1 729 1 752 1 554 1 660
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no