Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 129 390 123 979 131 289 137 676 136 118
Lønnsutgifter per elev 94 769 98 673 104 763 112 894 113 349
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 85,7 84,0 86,2 87,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 754 425 226 142 85
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 886 3 066 2 102 1 549 1 404
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no