Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Fron kommune
Kommunenr 3438
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 143 921 144 939 139 221 142 512 142 262
Lønnsutgifter per elev 124 495 118 512 116 275 117 975 119 929
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 95,4 83,9 87,4 85,9 88,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 839 2 646 1 894 2 272 2 049
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 239 2 306 2 811 3 373 1 640
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no