Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Fron kommune
Kommunenr 3438
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 144 939 139 221 142 512 142 262 145 569
Lønnsutgifter per elev 118 512 116 275 117 975 119 929 121 186
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 87,4 85,9 88,0 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 646 1 894 2 272 2 049 2 492
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 306 2 811 3 373 1 640 1 686
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no