Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sør-Aurdal kommune
Kommunenr 0540
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Aurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 127 000 126 817 140 471 149 090 158 534
Lønnsutgifter per elev 106 292 106 044 119 655 126 796 134 338
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,9 85,2 88,3 92,4 91,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 779 708 1 279 1 227 1 204
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 865 1 956 1 577 1 766 1 790
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no