Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 127 850 135 053 146 163 153 172 154 681
Lønnsutgifter per elev 102 002 109 850 118 693 123 504 123 043
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,6 90,0 87,7 83,3 79,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 618 1 739 787 566 1 375
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 776 2 109 1 739 1 447 1 354
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no