Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 0536
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 122 953 124 374 127 850 135 053 146 163
Lønnsutgifter per elev 98 739 100 793 102 002 109 850 118 693
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,6 82,2 86,6 90,0 87,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 777 991 1 618 1 739 787
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 509 1 814 1 776 2 109 1 739
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no