Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 124 374 127 850 135 053 146 163 153 172
Lønnsutgifter per elev 100 793 102 002 109 850 118 693 123 504
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 86,6 90,0 87,7 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 991 1 618 1 739 787 566
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 814 1 776 2 109 1 739 1 447
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no