Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sømna kommune
Kommunenr 1812
Alle grunnskoler med adresse i Sømna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 110 127 168 135 971 146 787 155 636
Lønnsutgifter per elev 99 673 106 560 110 981 116 716 120 636
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,1 88,1 87,5 87,3 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 222 239 474 1 127 1 243
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 301 1 056 987 1 233 1 019
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no