Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Søgne kommune
Kommunenr 1018
Alle grunnskoler med adresse i Søgne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 106 822 109 229 118 403 127 108 131 639
Lønnsutgifter per elev 90 588 92 379 98 948 104 213 107 892
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,1 89,2 88,0 85,4 85,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 169 589 989 941 1 260
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 748 1 530 1 742 1 656 1 875
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no