Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Søgne kommune (utgått)
Kommunenr 1018
Kun utgåtte skoler med adresse i Søgne kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 109 229 118 403 127 108 131 639 131 738
Lønnsutgifter per elev 92 379 98 948 104 213 107 892 108 823
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 88,0 85,4 85,2 86,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 589 989 941 1 260 1 144
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 530 1 742 1 656 1 875 1 564
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no