Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Snillfjord kommune
Kommunenr 5012
Alle grunnskoler med adresse i Snillfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 139 965 153 754 172 996 188 157 201 232
Lønnsutgifter per elev 113 974 123 295 141 431 152 026 162 622
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,3 77,1 79,5 82,4 77,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 908 964 734 1 455 1 593
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 087 1 816 1 540 2 435 1 774
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no