Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Snåase - Snåsa kommune
Kommunenr 5041
Alle grunnskoler med adresse i Snåase - Snåsa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 152 595 135 918 138 111 148 164 147 197
Lønnsutgifter per elev 108 500 106 236 109 205 113 749 112 676
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,3 80,1 82,1 81,1 80,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 501 650 988 6 494 2 515
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 544 1 361 1 437 2 326 1 929
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no