Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 141 184 147 259 153 958 152 019 158 323
Lønnsutgifter per elev 113 906 116 141 118 037 111 997 111 685
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,3 77,1 79,3 80,1 76,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 466 1 318 2 367 2 364 1 886
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 060 1 714 4 070 2 334 2 588
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no