Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår Alle eierformer
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 116 865
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 41 423
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no