Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 111 688 113 308 120 597 115 354 116 865
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 29 496 30 009 33 325 36 634 41 423
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no