Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Smøla kommune 111 688 113 308 120 597 115 354 116 865
Møre og Romsdal fylke 88 527 90 755 93 595 98 135 102 661
Nasjonalt 86 070 88 276 91 130 94 184 98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Smøla kommune 29 496 30 009 33 325 36 634 41 423
Møre og Romsdal fylke 18 722 18 843 20 095 21 264 21 821
Nasjonalt 19 560 19 475 21 078 21 999 23 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no