Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Beiarn kommune 127 753 137 425 162 669 178 110 198 021
Berlevåg kommune 130 432 132 846 154 129 174 722 199 280
Bremanger kommune 125 100 131 973 130 743 132 675 143 711
Bygland kommune 110 832 118 066 121 275 120 155 142 589
Deatnu - Tana kommune 141 256 152 178 153 428 153 436 168 104
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 139 023 131 588 138 390 135 854 132 304
Engerdal kommune 139 756 150 858 153 250 157 170 173 829
Etnedal kommune 102 602 106 017 106 536 110 123 114 814
Evenes kommune 89 609 93 056 99 341 119 808 108 657
Fyresdal kommune 128 424 128 790 132 676 143 902 164 162
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 124 381 133 604 153 073 168 469 177 475
Gamvik kommune 161 687 175 122 178 298 173 740 157 429
Gildeskål kommune 124 808 127 970 136 387 147 768 151 212
Grong kommune 126 183 117 594 122 201 123 799 121 767
Hamarøy - Hábmer kommune 122 961 125 583 131 525 130 801 128 453
Hasvik kommune 131 739 141 703 158 646 161 667 158 535
Hattfjelldal kommune 116 698 122 257 139 120 150 821 150 462
Ibestad kommune 127 283 139 682 121 109 137 395 162 681
Jondal kommune 123 239 126 464 124 154 138 381 138 475
Karlsøy kommune 134 769 141 602 145 061 152 050 166 992
Kvalsund kommune 148 711 151 529 174 162 179 625 192 869
Kvæfjord kommune 117 385 121 688 131 911 132 433 141 315
Kvænangen kommune 156 566 160 110 160 150 162 754 167 615
Lebesby kommune 126 208 133 578 148 188 165 708 179 649
Loabák - Lavangen kommune 130 179 129 042 124 431 124 563 136 595
Loppa kommune 167 507 181 481 210 368 191 065 183 210
Lyngen kommune 112 219 116 380 121 477 132 578 136 943
Lærdal kommune 100 896 107 458 109 988 106 427 104 350
Masfjorden kommune 161 798 167 252 164 057 168 607 158 244
Måsøy kommune 131 172 139 723 142 271 138 116 144 158
Namsskogan kommune 118 629 125 242 129 702 136 019 141 028
Nesna kommune 93 041 112 109 113 215 110 974 108 626
Norddal kommune 119 343 127 971 132 134 144 051 144 537
Nore og Uvdal kommune 116 908 130 435 122 975 131 030 136 231
Raarvihke - Røyrvik kommune 113 036 122 397 145 864 150 730 150 851
Rollag kommune 121 559 130 498 133 036 157 426 164 526
Røst kommune 106 603 102 365 126 402 131 533 134 728
Smøla kommune 111 688 113 308 120 597 115 354 116 865
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 104 771 115 494 117 656 126 683 138 214
Sørfold kommune 135 601 142 167 148 066 161 952 174 380
Tydal kommune 177 875 168 518 161 174 153 150 170 014
Ulvik kommune 139 304 146 592 143 030 152 352 153 391
Valle kommune 122 088 125 367 134 170 141 307 155 317
Vang kommune 135 629 132 981 122 552 114 515 116 552
Vega kommune 109 525 121 151 148 075 155 512 167 417
Åmli kommune 107 525 110 462 116 177 117 430 122 535
Åseral kommune 141 794 138 914 132 485 139 422 154 609
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Beiarn kommune 46 777 48 667 53 303 54 644 46 379
Berlevåg kommune 38 790 42 568 73 011 77 488 78 747
Bremanger kommune 24 711 25 645 29 390 29 348 30 483
Bygland kommune 32 167 33 905 34 727 31 865 35 769
Deatnu - Tana kommune 42 439 44 011 46 892 60 931 48 265
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 29 175 28 084 33 452 33 233 22 995
Engerdal kommune 43 826 44 082 45 072 48 378 50 195
Etnedal kommune 30 958 31 908 33 479 32 994 35 814
Evenes kommune 18 319 19 157 19 431 26 550 21 833
Fyresdal kommune 28 076 28 753 30 447 29 865 28 121
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 40 500 42 771 54 249 59 153 58 447
Gamvik kommune 48 287 48 806 36 133 42 295 42 423
Gildeskål kommune 17 943 17 634 37 333 41 733 50 582
Grong kommune 33 140 33 777 30 658 41 134 44 522
Hamarøy - Hábmer kommune 31 832 31 832 35 046 37 235 38 610
Hasvik kommune 48 125 49 149 39 849 49 407 48 198
Hattfjelldal kommune 44 894 44 372 43 766 45 410 46 130
Ibestad kommune 27 713 30 541 26 351 44 336 58 695
Jondal kommune 23 492 23 890 28 462 28 387 28 296
Karlsøy kommune 37 048 41 186 32 791 34 411 40 535
Kvalsund kommune 40 443 43 303 41 422 53 012 53 148
Kvæfjord kommune 24 385 25 392 21 711 21 478 21 448
Kvænangen kommune 30 639 33 865 25 248 26 577 23 672
Lebesby kommune 18 955 19 327 24 662 20 451 30 723
Loabák - Lavangen kommune 47 563 43 538 38 000 44 420 35 119
Loppa kommune 62 410 70 000 73 615 68 815 57 446
Lyngen kommune 39 584 42 580 47 275 45 867 53 267
Lærdal kommune 33 574 34 939 35 078 35 388 35 859
Masfjorden kommune 35 269 35 623 48 836 23 116 37 683
Måsøy kommune 46 550 49 434 47 245 46 481 48 853
Namsskogan kommune 38 174 42 030 33 229 36 115 37 385
Nesna kommune 24 320 25 911 25 393 25 295 27 274
Norddal kommune 30 035 31 981 28 867 27 520 31 691
Nore og Uvdal kommune 28 616 29 431 28 446 28 240 32 302
Raarvihke - Røyrvik kommune 39 627 40 310 54 339 54 236 58 304
Rollag kommune 29 519 31 093 34 714 37 145 33 059
Røst kommune 34 164 34 733 34 964 38 615 46 373
Smøla kommune 29 496 30 009 33 325 36 634 41 423
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 30 115 31 215 31 695 35 909 33 230
Sørfold kommune 39 000 40 110 40 838 38 025 39 074
Tydal kommune 42 633 43 740 46 410 39 705 42 859
Ulvik kommune 32 928 32 928 34 097 38 325 37 959
Valle kommune 30 574 30 974 38 855 42 993 44 755
Vang kommune 40 523 41 722 31 333 54 349 56 448
Vega kommune 37 789 37 789 44 015 41 482 44 922
Åmli kommune 29 659 30 648 30 928 33 348 34 090
Åseral kommune 55 504 57 148 58 250 62 769 65 288
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no