Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Smeaheia skole
Kjærholen 5
4316 SANDNES
Org.nr 982980712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Smeaheia skole
Sandnes kommune 90 768 94 355 97 564 96 886 99 386
Rogaland fylke 99 378 102 623 103 863 106 237 109 022
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Smeaheia skole
Sandnes kommune 75 521 79 230 84 156 81 093 81 077
Rogaland fylke 81 332 84 850 85 989 87 054 88 799
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Smeaheia skole
Sandnes kommune 82,8 83,7 87,1 86,3 85,4
Rogaland fylke 82,8 83,7 84,3 84,8 84,9
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Smeaheia skole
Sandnes kommune 577 739 705 516 962
Rogaland fylke 847 853 955 831 936
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Smeaheia skole
Sandnes kommune 1 242 1 358 1 353 1 108 1 306
Rogaland fylke 1 281 1 280 1 315 1 295 1 349
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no