Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skreia ungdomsskole
Skolevegen 15
2848 SKREIA
Org.nr 975290638
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Skreia ungdomsskole
Østre Toten kommune 122 137 127 573 133 682 139 610 145 450
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Skreia ungdomsskole
Østre Toten kommune 103 053 106 785 112 461 116 954 122 167
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Skreia ungdomsskole
Østre Toten kommune 84,0 84,6 85,6 86,7 89,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Skreia ungdomsskole
Østre Toten kommune 452 1 929 707 1 243 927
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Skreia ungdomsskole
Østre Toten kommune 1 267 1 289 1 932 1 221 2 161
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no