Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skogvik skole (UTGÅTT)
Skogvik
9140 REBBENES
Org.nr 974566494
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Tromsø kommune 100 929 103 977 106 169 110 199 111 978
Troms Romsa fylke 111 434 114 359 117 801 123 637 126 745
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Tromsø kommune 73 602 74 978 77 715 85 791 86 953
Troms Romsa fylke 85 271 87 116 90 583 96 190 98 463
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Tromsø kommune 74,8 74,3 75,8 81,3 81,7
Troms Romsa fylke 78,3 78,0 79,0 81,1 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Tromsø kommune 813 638 849 713 733
Troms Romsa fylke 857 827 953 1 158 1 022
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Tromsø kommune 1 336 1 543 1 438 1 449 1 672
Troms Romsa fylke 1 480 1 611 1 538 1 748 1 816
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no