Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skogfoss skole (utgått)
9925 SVANVIK
Org.nr 975280322
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Sør-Varanger kommune 142 857 151 533 162 402 164 617 178 580
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 742 145 845 151 052 156 987 166 404
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Sør-Varanger kommune 111 391 117 212 127 750 129 651 136 244
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 109 203 114 240 118 214 123 584 130 492
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sør-Varanger kommune 78,5 79,7 82,3 83,1 82,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,3 84,7 85,0 85,5 86,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sør-Varanger kommune 1 624 689 898 622 583
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 057 1 159 1 146 1 028 1 288
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sør-Varanger kommune 1 711 1 819 1 920 1 387 1 487
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 723 1 953 2 041 1 874 1 954
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no