Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skogfoss skole (utgått)
9925 SVANVIK
Org.nr 975280322
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sør-Varanger kommune 136 117 142 857 151 533 162 402 164 617
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 132 477 138 742 145 845 151 052 156 987
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sør-Varanger kommune 107 162 111 391 117 212 127 750 129 651
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 105 737 109 203 114 240 118 214 123 584
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sør-Varanger kommune 80,0 78,5 79,7 82,3 83,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,7 83,3 84,7 85,0 85,5
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sør-Varanger kommune 632 1 624 689 898 622
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 810 1 057 1 159 1 146 1 028
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sør-Varanger kommune 1 725 1 711 1 819 1 920 1 387
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 755 1 723 1 953 2 041 1 874
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no