Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skodje kommune
Kommunenr 1529
Alle grunnskoler med adresse i Skodje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 94 817 97 181 105 887 118 716 124 359
Lønnsutgifter per elev 79 039 75 220 82 223 87 492 95 628
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 77,2 77,0 73,4 72,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 714 630 430 943 481
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 262 938 1 392 1 434 1 321
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no