Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skodje kommune (utgått)
Kommunenr 1529
Kun utgåtte skoler med adresse i Skodje kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 97 181 105 887 118 716 124 359 134 144
Lønnsutgifter per elev 75 220 82 223 87 492 95 628 100 482
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,2 77,0 73,4 72,5 71,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 630 430 943 481 672
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 938 1 392 1 434 1 321 1 057
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no