Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Bolstadvegen 9
6876 SKJOLDEN
Org.nr 975276325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Luster kommune 145 530 150 996 149 401 153 188 162 605
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Luster kommune 110 829 113 637 113 131 116 004 123 564
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Luster kommune 77,1 76,2 76,6 75,1 77,0
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Luster kommune 2 046 2 395 2 062 1 727 1 702
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Luster kommune 2 137 2 069 1 787 1 602 1 748
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no