Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skjånes skole
Skjånesveien
9771 SKJÅNES
Org.nr 975280195
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Skjånes skole
Gamvik kommune 213 540 214 250 216 144 199 961 211 231
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Skjånes skole
Gamvik kommune 178 759 161 455 152 031 140 270 147 962
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Skjånes skole
Gamvik kommune 82,9 76,9 72,1 76,6 74,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Skjånes skole
Gamvik kommune 162 480 1 697 925 315
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Skjånes skole
Gamvik kommune 2 719 3 560 3 278 1 414 2 572
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no