Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skjåk kommune
Kommunenr 0513
Alle grunnskoler med adresse i Skjåk kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 124 544 136 194 139 137 157 085 159 373
Lønnsutgifter per elev 97 895 107 405 112 503 127 753 128 211
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,3 76,5 78,1 79,9 78,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 687 753 631 918 627
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 786 1 858 1 869 2 004 1 806
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no