Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skien kommune
Kommunenr 3807
Alle grunnskoler med adresse i Skien kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 102 615 109 552 112 904 116 716 121 736
Lønnsutgifter per elev 83 321 88 402 91 386 95 450 99 814
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 86,0 86,2 87,8 86,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 344 1 034 1 094 989 653
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 178 1 233 1 196 1 103 1 003
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no