Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skien kommune
Kommunenr 3807
Alle grunnskoler med adresse i Skien kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 585 102 615 109 552 112 904 116 716
Lønnsutgifter per elev 79 751 83 321 88 402 91 386 95 450
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 86,2 86,0 86,2 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 256 1 344 1 034 1 094 989
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 037 1 178 1 233 1 196 1 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no