Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ski kommune
Kommunenr 0213
Alle grunnskoler med adresse i Ski kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 85 960 87 972 90 729 92 336 95 571
Lønnsutgifter per elev 69 996 70 722 74 347 76 878 82 126
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 83,4 84,4 87,2 88,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 740 1 074 1 251 810 416
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 993 1 021 1 362 987 555
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no