Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev
Asker kommune (utgått) 113 874
Aurskog-Høland kommune (utgått) 112 488
Fet kommune (utgått) 108 124
Oppegård kommune (utgått) 95 840
Skedsmo kommune (utgått) 104 599
Ski kommune (utgått) 95 571
Sørum kommune (utgått) 102 404
Lønnsutgifter per elev
Asker kommune (utgått) 85 916
Aurskog-Høland kommune (utgått) 86 808
Fet kommune (utgått) 84 106
Oppegård kommune (utgått) 78 801
Skedsmo kommune (utgått) 84 557
Ski kommune (utgått) 82 126
Sørum kommune (utgått) 74 111
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Asker kommune (utgått) 78,0
Aurskog-Høland kommune (utgått) 80,7
Fet kommune (utgått) 82,4
Oppegård kommune (utgått) 86,3
Skedsmo kommune (utgått) 83,6
Ski kommune (utgått) 88,7
Sørum kommune (utgått) 71,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Asker kommune (utgått) 1 673
Aurskog-Høland kommune (utgått) 271
Fet kommune (utgått) 1 222
Oppegård kommune (utgått) 565
Skedsmo kommune (utgått) 1 900
Ski kommune (utgått) 416
Sørum kommune (utgått) 623
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Asker kommune (utgått) 1 428
Aurskog-Høland kommune (utgått) 1 257
Fet kommune (utgått) 1 309
Oppegård kommune (utgått) 1 069
Skedsmo kommune (utgått) 1 456
Ski kommune (utgått) 555
Sørum kommune (utgått) 960
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no