Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 104 599
Lønnsutgifter per elev 84 557
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 900
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 456
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no