Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 90 070 94 865 97 082 100 031 104 599
Lønnsutgifter per elev 71 140 74 874 78 015 80 550 84 557
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,2 80,7 83,4 83,6 83,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 334 1 245 1 630 2 047 1 900
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 647 1 422 1 731 1 375 1 456
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no