Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Skedsmo kommune (utgått) 90 070 94 865 97 082 100 031 104 599
Akershus fylke (utgått) 92 048 95 089 98 765 102 336 107 614
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Skedsmo kommune (utgått) 71 140 74 874 78 015 80 550 84 557
Akershus fylke (utgått) 72 978 75 071 77 849 80 345 83 851
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Skedsmo kommune (utgått) 80,2 80,7 83,4 83,6 83,6
Akershus fylke (utgått) 80,0 80,2 80,8 81,2 80,7
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Skedsmo kommune (utgått) 1 334 1 245 1 630 2 047 1 900
Akershus fylke (utgått) 919 1 039 1 070 1 063 962
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Skedsmo kommune (utgått) 1 647 1 422 1 731 1 375 1 456
Akershus fylke (utgått) 1 238 1 295 1 384 1 428 1 157
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no