Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Bodø kommune 96 044 90 626 105 241 112 680 121 127
Haugesund kommune 96 725 94 489 97 876 101 869 107 493
Karmøy kommune 100 570 104 533 106 586 108 400 112 972
Kristiansund kommune 107 821 105 480 108 800 115 413 118 713
Rana kommune 104 096 103 873 103 315 105 440 116 496
Sola kommune 103 183 103 749 107 233 107 180 108 331
Stjørdal kommune 100 732 105 792 109 776 109 092 110 723
Lønnsutgifter per elev
Bodø kommune 79 297 78 048 88 008 95 155 100 778
Haugesund kommune 81 933 77 534 79 165 82 726 90 176
Karmøy kommune 85 427 87 228 89 628 91 119 94 179
Kristiansund kommune 87 080 86 083 89 097 92 360 98 097
Rana kommune 88 603 87 671 84 679 86 728 93 105
Sola kommune 78 538 80 161 84 149 84 563 86 440
Stjørdal kommune 81 928 86 105 88 795 88 953 89 531
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bodø kommune 85,3 81,9 88,2 89,3 87,7
Haugesund kommune 85,0 83,4 84,5 83,4 86,2
Karmøy kommune 85,5 84,7 85,8 86,4 85,8
Kristiansund kommune 85,0 85,2 89,6 84,8 86,5
Rana kommune 85,8 85,9 84,7 84,8 83,8
Sola kommune 76,6 78,8 81,7 82,4 82,4
Stjørdal kommune 82,5 83,4 83,7 84,6 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bodø kommune 1 589 1 527 1 859 1 334 3 248
Haugesund kommune 382 372 525 414 659
Karmøy kommune 1 800 2 359 1 342 1 315 1 990
Kristiansund kommune 1 000 529 1 003 1 258 610
Rana kommune 635 865 1 095 816 1 321
Sola kommune 969 816 599 522 320
Stjørdal kommune 670 664 1 421 615 1 588
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bodø kommune 1 109 1 028 1 109 805 717
Haugesund kommune 1 097 1 257 671 1 184 994
Karmøy kommune 1 295 1 780 1 615 1 176 1 221
Kristiansund kommune 1 437 1 072 1 249 1 204 909
Rana kommune 1 007 1 106 1 572 1 292 1 101
Sola kommune 1 548 1 553 1 366 1 269 927
Stjørdal kommune 1 259 1 155 1 085 1 118 981
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no