Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Asker kommune (utgått) 98 750 102 375 107 521 113 874 120 787
Aurskog-Høland kommune (utgått) 98 058 101 138 104 557 112 488 116 137
Fet kommune (utgått) 96 785 102 907 104 985 108 124 116 533
Oppegård kommune (utgått) 82 865 84 035 91 826 95 840 104 872
Skedsmo kommune (utgått) 94 865 97 082 100 031 104 599 109 417
Ski kommune (utgått) 87 972 90 729 92 336 95 571 100 552
Sørum kommune (utgått) 87 609 89 815 96 806 102 404 112 537
Lønnsutgifter per elev
Asker kommune (utgått) 76 295 78 868 81 874 85 916 90 228
Aurskog-Høland kommune (utgått) 76 950 79 291 82 648 86 808 90 346
Fet kommune (utgått) 76 087 80 783 81 894 84 106 90 930
Oppegård kommune (utgått) 67 977 68 545 74 291 78 801 85 045
Skedsmo kommune (utgått) 74 874 78 015 80 550 84 557 88 139
Ski kommune (utgått) 70 722 74 347 76 878 82 126 86 783
Sørum kommune (utgått) 68 653 69 908 70 823 74 111 82 305
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Asker kommune (utgått) 78,3 78,7 78,9 78,0 77,2
Aurskog-Høland kommune (utgått) 81,9 82,2 82,4 80,7 80,7
Fet kommune (utgått) 79,0 80,9 79,3 82,4 84,4
Oppegård kommune (utgått) 83,8 84,2 84,4 86,3 85,9
Skedsmo kommune (utgått) 80,7 83,4 83,6 83,6 83,6
Ski kommune (utgått) 83,4 84,4 87,2 88,7 90,5
Sørum kommune (utgått) 78,3 78,5 73,1 71,8 73,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Asker kommune (utgått) 1 319 1 218 1 423 1 673 1 614
Aurskog-Høland kommune (utgått) 303 1 511 275 271 301
Fet kommune (utgått) 668 1 122 1 352 1 222 1 564
Oppegård kommune (utgått) 628 642 1 116 565 540
Skedsmo kommune (utgått) 1 245 1 630 2 047 1 900 1 176
Ski kommune (utgått) 1 074 1 251 810 416 638
Sørum kommune (utgått) 453 879 683 623 673
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Asker kommune (utgått) 1 338 1 339 1 468 1 428 1 375
Aurskog-Høland kommune (utgått) 1 138 2 031 1 290 1 257 1 005
Fet kommune (utgått) 1 485 1 508 1 395 1 309 1 427
Oppegård kommune (utgått) 1 292 1 431 1 370 1 069 1 216
Skedsmo kommune (utgått) 1 422 1 731 1 375 1 456 1 531
Ski kommune (utgått) 1 021 1 362 987 555 790
Sørum kommune (utgått) 897 1 125 1 123 960 973
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no