Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Asker kommune (utgått) 97 030 98 750 102 375 107 521 113 874
Aurskog-Høland kommune (utgått) 91 423 98 058 101 138 104 557 112 488
Fet kommune (utgått) 94 135 96 785 102 907 104 985 108 124
Oppegård kommune (utgått) 82 125 82 865 84 035 91 826 95 840
Skedsmo kommune (utgått) 90 070 94 865 97 082 100 031 104 599
Ski kommune (utgått) 85 960 87 972 90 729 92 336 95 571
Sørum kommune (utgått) 82 668 87 609 89 815 96 806 102 404
Lønnsutgifter per elev
Asker kommune (utgått) 75 911 76 295 78 868 81 874 85 916
Aurskog-Høland kommune (utgått) 69 129 76 950 79 291 82 648 86 808
Fet kommune (utgått) 74 764 76 087 80 783 81 894 84 106
Oppegård kommune (utgått) 67 833 67 977 68 545 74 291 78 801
Skedsmo kommune (utgått) 71 140 74 874 78 015 80 550 84 557
Ski kommune (utgått) 69 996 70 722 74 347 76 878 82 126
Sørum kommune (utgått) 65 271 68 653 69 908 70 823 74 111
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Asker kommune (utgått) 78,7 78,3 78,7 78,9 78,0
Aurskog-Høland kommune (utgått) 77,5 81,9 82,2 82,4 80,7
Fet kommune (utgått) 79,2 79,0 80,9 79,3 82,4
Oppegård kommune (utgått) 83,9 83,8 84,2 84,4 86,3
Skedsmo kommune (utgått) 80,2 80,7 83,4 83,6 83,6
Ski kommune (utgått) 84,0 83,4 84,4 87,2 88,7
Sørum kommune (utgått) 78,3 78,3 78,5 73,1 71,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Asker kommune (utgått) 1 106 1 319 1 218 1 423 1 673
Aurskog-Høland kommune (utgått) 281 303 1 511 275 271
Fet kommune (utgått) 445 668 1 122 1 352 1 222
Oppegård kommune (utgått) 387 628 642 1 116 565
Skedsmo kommune (utgått) 1 334 1 245 1 630 2 047 1 900
Ski kommune (utgått) 740 1 074 1 251 810 416
Sørum kommune (utgått) 1 032 453 879 683 623
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Asker kommune (utgått) 1 419 1 338 1 339 1 468 1 428
Aurskog-Høland kommune (utgått) 1 188 1 138 2 031 1 290 1 257
Fet kommune (utgått) 624 1 485 1 508 1 395 1 309
Oppegård kommune (utgått) 1 042 1 292 1 431 1 370 1 069
Skedsmo kommune (utgått) 1 647 1 422 1 731 1 375 1 456
Ski kommune (utgått) 993 1 021 1 362 987 555
Sørum kommune (utgått) 1 069 897 1 125 1 123 960
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no