Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 94 865 97 082 100 031 104 599 109 417
Lønnsutgifter per elev 74 874 78 015 80 550 84 557 88 139
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 83,4 83,6 83,6 83,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 245 1 630 2 047 1 900 1 176
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 422 1 731 1 375 1 456 1 531
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no