Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Asker kommune (utgått) 79 584 82 214 85 686 90 661 95 639
Aurskog-Høland kommune (utgått) 76 687 81 065 82 641 86 249 88 911
Fet kommune (utgått) 75 301 79 778 80 880 83 201 90 382
Oppegård kommune (utgått) 67 809 69 834 76 225 79 489 85 377
Skedsmo kommune (utgått) 74 846 77 925 80 814 84 553 87 553
Ski kommune (utgått) 73 572 76 170 77 348 79 512 83 359
Sørum kommune (utgått) 70 858 72 867 73 264 76 629 84 423
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Asker kommune (utgått) 18 676 20 162 21 835 23 213 25 149
Aurskog-Høland kommune (utgått) 17 840 20 070 21 911 26 232 27 223
Fet kommune (utgått) 21 814 23 136 24 099 24 917 26 156
Oppegård kommune (utgått) 14 589 14 203 15 600 16 350 19 493
Skedsmo kommune (utgått) 18 483 19 157 19 218 20 046 21 865
Ski kommune (utgått) 13 393 14 560 14 988 16 058 17 192
Sørum kommune (utgått) 16 275 16 945 23 542 25 778 28 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no