Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 97 688 104 449 113 826 120 696 125 328
Lønnsutgifter per elev 77 951 82 523 88 611 93 510 99 627
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 84,3 82,1 81,8 84,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 911 924 639 732 521
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 321 1 165 1 726 1 731 1 265
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no