Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 88 913 97 688 104 449 113 826 120 696
Lønnsutgifter per elev 71 743 77 951 82 523 88 611 93 510
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 85,0 84,3 82,1 81,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 672 911 924 639 732
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 226 1 321 1 165 1 726 1 731
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no