Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sjøstrand skole
Måkeveien 1
4623 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598558
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Sjøstrand skole
Kristiansand kommune 100 020 102 572 103 606 106 533 107 769
Vest-Agder fylke 102 139 106 906 107 846 111 869 113 981
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Sjøstrand skole
Kristiansand kommune 73 937 75 991 78 605 79 943 82 580
Vest-Agder fylke 79 178 83 011 84 565 87 310 90 210
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sjøstrand skole
Kristiansand kommune 75,4 76,2 78,4 78,5 80,8
Vest-Agder fylke 78,6 79,2 80,0 80,9 82,4
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sjøstrand skole
Kristiansand kommune 699 956 1 222 1 471 1 554
Vest-Agder fylke 942 999 1 082 1 339 1 267
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sjøstrand skole
Kristiansand kommune 1 132 1 138 1 153 1 283 1 243
Vest-Agder fylke 1 461 1 463 1 540 1 643 1 595
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no