Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Singsaker skole
Jonsvannsveien 2
7016 TRONDHEIM
Org.nr 976677269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Singsaker skole
Trondheim kommune 96 948 100 649 102 845 107 037 108 554
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Singsaker skole
Trondheim kommune 75 428 79 194 81 493 83 676 85 180
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Singsaker skole
Trondheim kommune 80,5 82,0 82,7 82,8 83,4
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Singsaker skole
Trondheim kommune 594 589 524 791 817
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Singsaker skole
Trondheim kommune 1 262 1 113 1 011 1 066 1 214
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no